Cara Bermain

Step 1

Memilih

Pilih mainan sesuai segmen

Step 2

Mengumpulkan

Koleksi kereta Thomas & Friends™

Step 3

Menghubungkan

Gabungkan rel kereta Thomas & Friends™ dan nikmati petualangan serunya!